Klagomålshantering

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.".

Sverigefinska skolan i Stockholm arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat. I det ingår bland annat rutiner för klagomål kring utbildningen och det är av yttersta vikt i ett fungerande kvalitetssystem att lära sig av de klagomål som inkommer. Klagomålen ska ske skriftligt i formulär.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB