Fritidshemmet och klubben

Fritidshemsverksamheten omfattar barn från förskoleklass till årskurs 3, samt klubbverksamhet för årskurserna 4-6 och är lokal- och verksamhetsmässigt integrerad med förskoleklass och skola.

Fritidshemmet och klubben använder sig av plattformen V-klass för närvaro och information om verksamheten.

Fritidshemsverksamhet

Bitr. fritidshemschef Pia Lundgren:

070-784 13 55

Fritidshem Förskoleklass,

070-784 13 50

Fritidshem åk 1:

070-784 13 51

Fritidshem åk 2:

070-784 13 52

Fritidshem åk 3:

070-784 13 53

Fritidsklubb 4-6:

070-784 13 54

Verksamhetsidé

”Sverigefinska skolan i Stockholm skall vara en skola med integrerat fritidshem som genom särskilt hög pedagogisk standard utvecklar tvåspråkighet hos eleverna och ger likställd hemortsrätt i såväl finsk som svensk kultur. Skolan följer i övrigt svensk läroplan och har tydligt uttalade kunskapskrav.

Skolan vänder sig till föräldrar med finsk/svensk språk- och kulturbakgrund som vill ge sina barn en fullödig förankring i såväl den svenskspråkiga som den finskspråkiga kultursfären. Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur”.

Vårt uppdrag är att bedriva en tvåspråkig, tvåkulturell fritidsverksamhet enligt skolans verksamhetsidé. Finskan och svenskan samt de två kulturerna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB