Fritidshemmet och klubben

Fritidshemsverksamheten omfattar barn från förskoleklass till årskurs 3, samt klubbverksamhet för årskurserna 4-6 och är lokal- och verksamhetsmässigt integrerad med förskoleklass och skola.

Fritidshemmet och klubben använder sig av plattformen Admentum för närvaro och information om verksamheten.

Fakturering av fritidsavgifter

Skolan fakturerar fritidshemavgift för barn folkbokförda i Stockholm.

Ändring av inkomstuppgifter görs via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508

Vid frågor angående fritidsfakturering samt ändrade inkomstuppgifter skickas till skolan: faktura@sverigefinskaskolan.eu

Om Ditt barn är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm, faktureras föräldraavgiften oftast av egen kommun. Uppdatering av inkomst görs via kommunens e-tjänst.

Vid byte av kommun

Om Ditt barn byter kommun dvs blir folkbokförd i en ny kommun är det viktigt att detta meddelas till skolan snarast.

Ett nytt fritidhemsavtal skrivs med en nya kommunen med en blankett som du kan be från skolans expedition, info@sverigefinskaskolan.eu.

Placeringen anmäls även till den nya kommunen via kommunens e-tjänst .

De nya rutinerna gällande fakturering etc börjar gälla fr o m flyttningsdatum.


Uppsägning av plats

Om du vill säga upp ditt barns placering gäller en månads uppsägningstid.

Placering sägs upp till skolan med en uppsägningsblankett som du kan få från skolans expedition.

Placering sägs upp även till egen kommun via kommunens e-tjänst.Fritidshemsverksamhet

Bitr. fritidshemschef Pia Lundgren:

070-784 13 55

Fritidshem Förskoleklass,

070-784 13 50

Fritidshem åk 1:

070-784 13 51

Fritidshem åk 2:

070-784 13 52

Fritidshem åk 3:

070-784 13 53

Fritidsklubb 4-6:

070-784 13 54

Verksamhetsidé

”Sverigefinska skolan i Stockholm skall vara en skola med integrerat fritidshem som genom särskilt hög pedagogisk standard utvecklar tvåspråkighet hos eleverna och ger likställd hemortsrätt i såväl finsk som svensk kultur. Skolan följer i övrigt svensk läroplan och har tydligt uttalade kunskapskrav.

Skolan vänder sig till föräldrar med finsk/svensk språk- och kulturbakgrund som vill ge sina barn en fullödig förankring i såväl den svenskspråkiga som den finskspråkiga kultursfären. Med verksamheten vill skolan även skapa förutsättningar för ny sverigefinsk kultur”.

Vårt uppdrag är att bedriva en tvåspråkig, tvåkulturell fritidsverksamhet enligt skolans verksamhetsidé. Finskan och svenskan samt de två kulturerna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB