Vår skola och vision

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet.

Respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.

Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.

Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.

Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.

Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Skolans grundläggande målsättning är tvåspråkighet (finska, svenska) och tillhörighet i finsk, svensk samt sverigefinsk kultur. Vi har som övergripande mål att utveckla elevernas sociala kompetens samt deras möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, elevdemokrati samt integration av skolans olika verksamheter.


Frånvaro

Frånvaroanmälan för åk 1-9 före kl 8.30 via Admentum.

Frånvaroanmälan för förskoleklass före kl 8.30 via Admentum.

All kommunikation mellan fritidsverksamhet och vårdnadshavare sker via Admentum.

Kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare sker via Prion.

AKTUELLT

Lovdagar

Höstterminen 2021 börjar den 18 augusti och slutar den 22 december

Höstlov 1/11 - 5/11

Julavslutning 22/12

Vårterminen 2022 börjar den 10 januari och slutar den 10 juni

Sportlov 28/2 - 4/3

Påsklov 11/4 – 18/4

Lov 27/5

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB