Grundskolan består av förskoleklass, år 1-9, träningssärskola och grundsärskola. Skolan har också integrerat fritidshem för barn i förskoleklass till år 3.

Grundskolan följer svensk läroplan och har svenska kursplaner och är alltså en svensk grundskola. Skolans undervisningsspråk är svenska och finska. Se närmare om tvåspråkighet och övrigt som rör grundskolan i menyvalet tvåspråkighet.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB