Organisation

Skolan ägs av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdomars färdigheter i finska och svenska språken samt deras kunskaper och kännedom om svensk, finsk och sverigefinsk kultur

Ändamålet nås av aktiebolaget som ägs av stiftelsen och är huvudman för verksamheten.

Stiftelsens styrelse

Christina Wainikka, ordförande

Rutger Öijerholm, vice ordförande

Tytti Wallin Casserdahl, sekreterare

Seija Sjöstedt, ledamot

Tuija Drake, föräldrarepresentant

Nathalie Wulli Malmer, föräldrarepresentant

Sanna Hietaniemi, arbetstagarrepresentant

Heidi Pomell Aydinci, arbetstagarrepresentant, suppleant

Aktiebolagets styrelse (tillika skolans huvudman)

Aktiebolagets styrelse består av fem ledamöter tillsatta av stiftelsen, ägarrepresentant och arbetstagarrepresentant.

Satu Harnesk, ordförande

Johan Lepamets, vice ordförande

Mari Lankinen, sekreterare

Marko Leppälä Smolander, rektor  

Christina Wainikka, ägarrepresentant

Hanna Pölkki, arbetstagarrepresentant

Mika Viinamäki, arbetstagarrepresentant

Sanna Virkki, arbetstagarrepresentant                                                                                              

Rektor ansvarar för verksamheten och planerar och leder skolans dagliga verksamhet tillsammans med ledningsgruppen. I de långsiktiga ekonomiska och övergripande policyfrågorna får rektor stöd från aktiebolagets styrelse. Rektor är ledamot i styrelsen och deltar i aktiebolagets styrelsemöten. 

Skolans ledningsgrupp

Marko Leppälä Smolander, rektor

Maarit Beijar, biträdande rektor F-3

Arto Ervasti, biträdande rektor F-6

Pauliina Salomaa, biträdande rektor 7-9

Tiina Kytölä, biträdande rektor förskola

Pia Lundgren, biträdande fritidshemschef