Organisation

Skolan ägs av Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdomars färdigheter i finska och svenska språken samt deras kunskaper och kännedom om svensk, finsk och sverigefinsk kultur

Ändamålet nås av aktiebolaget som ägs av stiftelsen och är huvudman för verksamheten.

Stiftelsens styrelse

Yvonne Ingman, ordförande

Tytti Wallin Casserdahl, föräldrarepresentant

Johanna Jussila Hammes, föräldrarepresentant

Cajsa Ojakangas

Seija Sjöstedt

Rutger Öijerholm

Sari Grossi, personalrepresentant

Aktiebolagets styrelse (tillika skolans huvudman)

Aktiebolagets styrelse består av fyra ledamöter tillsatta av stiftelsen, ägarrepresentant och personalrepresentant.

Tuija Geelnard, ordförande

Johan Lepamets

Mari Lankinen

Heli Lindström, rektor

Yvonne Ingman, ägarrepresentant

Janira Brinaru, personalrepresentant

Marko Leppälä Smolander, adjungerad

Rektor ansvarar för verksamheten och planerar och leder skolans dagliga verksamhet tillsammans med ledningsgruppen. I de långsiktiga ekonomiska och övergripande policyfrågorna får rektor stöd från aktiebolagets styrelse. Rektor är ledamot i styrelsen och deltar i aktiebolagets styrelsemöten. Biträdande rektor är adjungerad och deltar i aktiebolagets styrelsemöten.

Skolans ledningsgrupp

Heli Lindström, rektor

Arto Ervasti, biträdande rektor F-6

Marko Leppälä Smolander, biträdande rektor 7-9

Tiina Kytölä, biträdande rektor förskola

Pia Lundgren, biträdande fritidshemschef