Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss som jobbar på Sverigefinska skolan kan du ringa vår expedition på 08-545 538 60 eller maila till info@sverigefinskaskolan.eu

Vårndadshavare når alla undervisande lärare via Admentum.

Om du vill komma i kontakt med fritidshemmet hittar du mer information här

Om du vill komma i kontakt med förskolan hittar du mer information här

Söker du en specifik medarbetare når du hen via e-post: fornamn.efternamn@sverigefinskaskolan.eu

Söker du oss för att anmäla intresse av att arbeta med oss så kan du läsa mer här.

Expedition:

08-545 538 60

info@sverigefinskaskolan.eu

Administratör:

Anja Karppi, 070-784 13 59

info@sverigefinskaskolan.eu

Rektor och förskolechef:

Marko Leppälä Smolander, 070-090 72 19

marko.leppala@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande rektor F-6

Arto Ervasti, 070-090 72 18

arto.ervasti@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande rektor 7-9

Pauliina Salomaa, 070-090 72 17

pauliina.salomaa@sverigefinskaskolan.eu


Biträdande rektor förskola

Tiina Kytölä, 070-741 62 85

tiina.kytola@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande fritidshemschef

Pia Lundgren, 070-784 13 55

pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu

Vaktmästare:

Antti Naukkarinen, 070-784 13 60

antti.naukkarinen@sverigefinskaskolan.eu

Skolsköterska:

Regina Rönnberg, 070 - 784 13 61

regina.ronnberg@sverigefinskaskolan.eu

Köket:

Riitta Mäkäläinen, 070-784 13 58

Monica Oja

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB