Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss som jobbar på Sverigefinska skolan kan du ringa vår expedition på 08-545 538 60 eller maila till info@sverigefinskaskolan.eu

Vårnadshavare når alla undervisande lärare via Admentum

Om du vill komma i kontakt med fritidshemmet hittar du mer information här

Om du vill komma i kontakt med förskolan hittar du mer information här

Söker du en specifik medarbetare når du hen via e-post: fornamn.efternamn@sverigefinskaskolan.eu

Söker du oss för att anmäla intresse av att arbeta med oss så kan du läsa mer här.

Om ditt ärende gäller klagomål eller synpunkt på skolans verksamhet hittar du information kring huvudmannens klagomålshantering under fliken "Om skolan".

Gäller ditt ärende visselblåsning enligt visselblåsarlagen hittar du mer information här.
Expedition: 

08-545 538 60

info@sverigefinskaskolan.eu

Administratör:

Anja Karppi, 070-784 13 59

info@sverigefinskaskolan.eu

Rektor och förskolechef:

Marko Leppälä Smolander, 070-090 72 19

marko.leppala@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande rektor åk F-3

Maarit Beijar, 076-050 14 39

maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande rektor åk 4-6

Arto Ervasti, 070-090 72 18

arto.ervasti@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande rektor åk 7-9 

Pauliina Salomaa, 070-090 72 17

pauliina.salomaa@sverigefinskaskolan.eu


Biträdande rektor förskola och förskoleklass

Tiina Kytölä, 070-741 62 85

tiina.kytola@sverigefinskaskolan.eu

Biträdande fritidshemschef 

Pia Lundgren, 070-784 13 55

pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu

Vaktmästare

Antti Naukkarinen, 070-784 13 60

antti.naukkarinen@sverigefinskaskolan.eu

Skolsköterska

Eva Karlsson, 070 -784 13 61

eva.karlsson@sverigefinskaskolan.eu

Köket:

Monica Oja, 070-784 13 58

monica.oja@sverigefinskaskolan.eu

Ludvig Forsberg

ludvig.forsberg@sverigefinskaskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare

Pauliina Salomaa, 070-090 72 17

pauliina.salomaa@sverigefinskaskolan.eu
Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19 

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB