För att komma i kontakt med specifik lärare används Vklass & Adelanet

Biträdande rektor F-6, Arto Ervasti

Förskollärare Marika Rajamäki

Förskollärare Petra Tammiranta

Förskollärare Birgit Hämäläinen

Barnskötare Sari Grossi

Klasslärare 1A Maritta Olli Bakhtiari

Klasslärare 1B Katja Kaikkonen

Klasslärare 2A Laura Österberg Kalmari

Klasslärare 2B Auri Sahin

Klasslärare 3A Anne Yagci

Klasslärare 3B Ritva Turunen

Speciallärare i särskild undervisningsgrupp i åk 1-3 Saija Kauppinen

Resurslärare i särskild undervisningsgrupp i åk 1-3 Pontus Bäckman

Klasslärare 4A Sanna Hietaniemi

Klasslärare 4B Jaana Tilles

Klasslärare 5A Katarina Taipale Stedt

Klasslärare 5B Kati Rådberg

Klasslärare 6A Hanna Pölkki

Klasslärare 6B Maarit Beijar

Speciallärare i särskild undervisningsgrupp i åk 4-6 Tea Karttunen

Resurslärare i särskild undervisningsgrupp i åk 4-6 Jouko Mustonen

Lärare Janira Brinaru, svenska

Lärare Jaana Grandelius, svenska

Lärare Cecilia Eklund, svenska

Lärare Herman Höglund, idrott

Lärare Marleen Elmbark, idrott

Lärare Arja Mäkelin vik. för Elina Ylhäisi bild och form, media

Speciallärare Kristiina Göransson

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB