För att komma i kontakt med specifik lärare används Admentum

Biträdande rektor F-6, Arto Ervasti

Förskollärare Marika Rajamäki

Förskollärare Petra Tammiranta

Förskollärare Birgit Hämäläinen

Barnskötare Sari Grossi

Klasslärare 1A Anne Yagci

Klasslärare 1B Saija Kauppinen

Klasslärare 2A Maritta Olli Bakhtiari

Klasslärare 2B Katja Kaikkonen

Klasslärare 3A Laura Österberg Kalmari

Klasslärare 3B Auri Sahin

Klasslärare 3A Anne Yagci

Resurslärare i särskild undervisning Pontus Bäckman

Klasslärare 4A Maarit Beijar

Klasslärare 4B Hanna Pölkki

Klasslärare 5A Sanna Hietaniemi

Klasslärare 5B Jaana Tilles

Klasslärare 6A Katarina Taipale Stedt

Klasslärare 6B Kati Rådberg

Speciallärare i särskild undervisningsgrupp i åk 4-6 Tea Karttunen

Resurslärare i särskild undervisningsgrupp i åk 4-6 Jouko Mustonen

Lärare Janira Brinaru, svenska

Lärare Jaana Grandelius, svenska

Lärare Cecilia Eklund, svenska

Lärare Herman Höglund, idrott

Lärare Marleen Elmbark, idrott

Lärare Arja Mäkelin vik. för Elina Ylhäisi bild och form, media

Speciallärare Kristiina Göransson

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB