Du söker till Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm via Stockholm stads e-tjänster.

Önskar du anmäla ditt barn till skolan gör du anmälan här. Glöm inte att göra skolval via Stockholm.se skolval under skolvalsperioden den 15 januari -15 februari det året ditt barn ska börja i skolan/ byta skola till hösten. Valet görs via Stockholms skolval oavsett barnets folkbokföringskommun.

Vid byte av skola under läsåret, kontaktar du kansliet direkt på info@sverigefinskaskolan.eu eller på 08-545 538 60.

Köanmälan till skolan

Du kan anmäla Ditt barn i kön till skolan via digitalt köregister i Admentum.

1. Skapa användarkonto. E-postadress som du nu loggat in, kommer vara ditt användarkontonamn i fortsättningen*

2. Fyll i information om barnet och vårdnadshavare. Personnummer ska ges med 12 siffror i format XXXXXXXX-XXXX

3. Köanmälan får ett ID nummer, obs. detta är inte den samma som könumret i registret.


Om uppgifterna som registrerats i ansökan ändras,

är vårdnadshavare ansvarig för att se till att dessa uppdateras.

Kontakta isåfall skolan och meddela ändringarna snarast, om Du inte lyckas uppdatera information själv i registret. Ändringen gör du genom att logga in i Admentum.

*Användarnamn: E-postadress som använde när Du gjorde registreringen tidigare.

Lösenord: Klicka på glömt lösenord om Du glömt detta, och skapa ett nytt.


Uppdateringen gäller även om ni vill ändra startår eller årskurs, eller ange ett syskon för att erhålla syskonförtur.

Det är viktigt att rätt årskurs och rätt startår är uppdaterad, så du inte riskerar att bli utan viktig information gällande ditt barns årskurs.

Skolan skickar ut förfrågan om platsintresse, via no-reply@admentum.se, inför ett nytt läsår om platser skulle bli lediga för de som önskat i registret placering det aktuella året.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB