Söka skola 2021 Förskoleklass
Ny Förskoleklassen skolval

Skolval Förskoleklass och åk 1-9

1. Du anmäler ditt barn i kön till Sverigefinska skolan i Stockholm via länken

https://www.sverigefinskaskolan.eu/om-skolan/anmälan-elevkö

2. Kom ihåg att uppdatera informationen och önskad läsårstart i köregistret: https://skola.admentum.se/queue/register?school=647

3. Du söker skola under perioden 15 januari till 15 februari

Stockholm Skolvalet 2022 – Söka skola

Det är viktigt att du gör tre val för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar. Om du inte gör en ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet.

4. Regler för antagning

Alla kommunala skolor och vissa fristående skolor är anslutna till Stockholms stads e-tjänst Söka skola. Ansöker du till en av dessa ska du använda e-tjänsten eller en blankett. Du kan ansöka om plats på upp till tre skolor i e-tjänsten.

Söka skola är endast aktiv under perioden 15 januari till 15 februari.

Fristående skolor som inte är med i söktjänsten kontaktar du själv.


För att kunna ansöka via e-tjänsten Söka skola måste du

vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari)

ha en e-legitimation, exempelvis bank-id.

Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren. Systemet uppdateras en gång i veckan med nya adressuppgifter.

Du ska ansöka via blanketten utanför den ordinarie ansökningsperioden om

du eller ditt barn saknar personnummer

du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass

ditt barn har fått uppskjuten skolplikt

du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn

du saknar e-legitimation.

Blanketten finns under https://grundskola.stockholm/sok-skola/ eller be om att få en från skolan.

Skicka i första hand ansökningsblanketten till skolan som skickar den vidare:

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

112 40 STOCKHOLM

eller direkt till

Söka skola – Serviceförvaltningen

Kontaktcenter Förskola - Skola

Box 7005

121 07 Stockholm-Globen

Ansökan måste komma fram till Stockholms stad senast den 15 februari.

Du kan också lämna blanketten till receptionen på utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F i Stockholm.

Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte längre logga in i Söka skola förrän den 25 mars, då antagningsbeskedet är klart.

Du kan söka skola utanför perioden 15 januari till 15 februari, om du till exempel flyttat eller vill byta skola.

Sök skola utanför ordinarie ansökningsperiod (blankett)

Kontakta oss på skolan för att ta reda på hur du ansöker.


Har du nyligen anlänt till Stockholm och vill söka skola för ditt barn? Mejla Start Stockholm för att boka ett möte. Där får du studievägledning och stöd för mottagning och placering.

E-post: start-mottagning@​edu.stockholm.se

4. Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till. Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.

Fristående skolor som inte är anslutna till Söka skola har egna rutiner för antagningsbeskedet. Kontakta skolan för att veta mer.

Får du inte ditt förstahandssökta alternativ på grund av platsbrist, behandlas ditt andrahandssökta alternativ tillsammans med andra vårdnadshavares förstahandssökta alternativ till den sökta skolan.

Får ditt barn inte plats i en skola som du ansökt till blir du kontaktad och erbjuds plats i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning.

5. Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn.

Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

Så här bekräftar du platsen:

Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Du kan alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna.

Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till staden.

För Sverigefinska skolan i Stockholm: Du skickar ifyllda inskrivningsblanketter åter till skolan


Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge. Är du bortrest, eller av någon annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet.

Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt. Parallellt med dessa erbjudanden, kan du också bli erbjuden en plats i en skola du sökt via Stockholms stads e-tjänst eller blankett. Det är inte bindande att acceptera en plats.

Om du ångrar dig när ditt barn redan har fått placering kontaktar du den skola du önskar byta till. Rektorn där avgör om det finns möjlighet att ta emot ditt barn. Först när den nya skolan meddelat att de kan ta emot ditt barn, meddelar du den skola ditt barn nu går i, att ett avslut ska göras där.

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB