Arbetsplan för elevhälsa

Elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan vara samlad och ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Det skall även finnas tillgång till personal med sådan kompetens att olika behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Sverigefinska skolan i Stockholm har tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Skolan har flera speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och en skolsköterska som arbetar 100%. 

Skolans elevhälsoteam består av en rektor, fyra biträdande rektorer, en skolsköterska och tre lärare som är ansvariga för de specialpedagogiska insatserna. Teamet har möte varje vecka och de utvärderar sitt arbete regelbundet.Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19 

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB