Organisation

Huvudman för verksamheten är Sverigefinska skolan i Stockholm AB. Aktiebolagets styrelse är det ytterst ansvariga beslutande organet. De långsiktiga ekonomiska och övergripande policymässiga besluten fattas i AB:s styrelse.

Sverigefinska skolan i Stockholm AB är ett av stiftelsen helägt aktiebolag. I sin styrelse har aktiebolaget tre ledamöter och två personalrepresentanter.

Aktiebolagets styrelse

Kirsti Jolma, ordförande
Kaisa Saarela
Jannina Korhonen
Herman Höglund, personalrepresentant
Anne Yagci, personalrepresentant
Heli Lindström, rektor (adjungerad)

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen utnämner aktiebolagets styrelse. Personalrepresentanterna väljs av personalen.

Merja-Liisa Heikkinen (ordförande)
Cajsa Ojakangas (vice ordförande)
Rutger Öijerholm
Yvonne Ingman
Pär Nilsson
Lotta Carlsson
Marko Leppälä Smolander, personalrepresentant
Sari Grossi, personalrepresentant

 

Läs mer här Sverigefinska skolan i Stockholm AB organisation ht 2012