Gå till innehåll

Organisation

Huvudman för verksamheten är Sverigefinska skolan i Stockholm AB. Aktiebolagets styrelse är det ytterst ansvariga beslutande organet. De långsiktiga ekonomiska och övergripande policymässiga besluten fattas i AB:s styrelse.

Sverigefinska skolan i Stockholm AB är ett av stiftelsen helägt aktiebolag. I sin styrelse har aktiebolaget följande ledamöter:

Aktiebolagets styrelse

Tuija Geelnard, ordförande
Yvonne Ingman, ägarrepresentant
Johan Lepamets, ekonomiansvarig
Mari Lankinen, sekreterare
Janira Brinaru, personalrepresentant
Heli Lindström, rektor
Marko Leppälä Smolander, bitr. rektor (adjungerad)

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen utnämner aktiebolagets styrelse. Personalrepresentanterna väljs av personalen.

Yvonne Ingman, ordförande
Tytti Wallin Casserdahl, vice ordförande, föräldrarepresentant
Johanna Jussila Hammes, sekreterare, föräldrarepresentant
Sari Grossi, ledamot, personalrepresentant
Cajsa Ojakangas, ledamot
Seija Sjöstedt, ledamot
Rutger Öijerholm, ledamot

 

Läs mer här Sverigefinska skolan i Stockholm AB organisation ht 2012