Gå till innehåll

Organisation

Huvudman för verksamheten är Sverigefinska skolan i Stockholm AB. Aktiebolagets styrelse är det ytterst ansvariga beslutande organet. De långsiktiga ekonomiska och övergripande policymässiga besluten fattas i AB:s styrelse.

Sverigefinska skolan i Stockholm AB är ett av stiftelsen helägt aktiebolag. I sin styrelse har aktiebolaget tre ledamöter och två personalrepresentanter.

Aktiebolagets styrelse

Kirsti Jolma, ordförande
Yvonne Ingman, ägarrepresentant
Hubert Mastej, ekonomiansvarig
Piia Suomalainen, sekreterare
Jaana Grandelius, personalrepresentant
Janira Brinaru, personalrepresentant
Heli Lindström, rektor (adjungerad)

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen utnämner aktiebolagets styrelse. Personalrepresentanterna väljs av personalen.

Yvonne Ingman, ordförande
Tytti Wallin Casserdahl, vice ordförande, föräldrarepresentant
Johanna Jussila Hammes, sekreterare, föräldrarepresentant
Sari Grossi, ledamot, personalrepresentant
Cajsa Ojakangas, ledamot
Seija Sjöstedt, ledamot
Rutger Öijerholm, ledamot

 

Läs mer här Sverigefinska skolan i Stockholm AB organisation ht 2012