Likabehandling

Bilagor

- utdrag och hänvisningar till de lagtexter som berör trakasserier/kränkningar/diskriminering – (bilaga 1)

- blankett för anmälan om enstaka händelse (bilaga 2)

- blankett för dokumentation och uppföljning (bilaga 3)

- blankett för utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling (bilaga 4)Sverigefinska skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du här.

Plan-mot-diskriminering-och-kränkande-behandling

Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB