Försäkringar

Alla elever är olycksförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid och fritid så länge eleven är inskriven i skolan. Elever som gått ut ur grundskolan är försäkrade t o m den 31 augusti samma år. En tilläggsförsäkring kan tecknas av föräldrarna.

Information om försäkringen hittar du här:

Elevförsäkringsvillkor Olycksfall 2015-07-01

Försäkringsbrev ERV 2018

Försäkringsbrev Kollektiv Olycksfallsförsäkring 2018

Försäkringsinformation ERV 2018

Försäkringsinformation Kollektiv Olycksfallsförsäkring - 20180101

Försäkringsinformation Kollektiv Olycksfallsförsäkring Eng 20180101

Försäkringskort ERV 2018

Försäkringsvillkor ERV 2018


Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB