Allmänna ordningsregler

Vi tar av oss ytterkläderna, d v s både jackor, huvudbonader och skor när vi går in.

Eleverna får inte åka hiss, eleverna åker endast i undantagsfall, om de har intyg från skolsköterska, annars inte ens tillsammans med vuxen.

Eleverna får inte lämna skolgården under skoltid.

Snöbollskastning är förbjudet på skolområdet.

Rökning är förbjudet på skolområdet.

Besök

Om någon annan än elevens vårdnadshavare/ förälder vill vara med eleven i skolan, ansöker vårdnadshavaren om tillstånd minst 10 dagar före besöket.

Tillståndet ansöks med blanketten: besökstillståndsansökan.

Besökaren ska kunna visa upp kopia av godkänt tillstånd vid besöket. Alla som besöker skolan ska hämta besöksbricka från kansliet.

Klassfester / uthyrning av lokaler

Klassfester, där alla i klassen är inbjudna, får anordnas i skolans lokaler om de är lediga vid det aktuella tillfället.

Lokalerna bokas hos kansliet, info@sverigefinskaskolan.eu

De som anordnar festen är ansvariga för lokalens utrustning, inredning och städning i samband med uthyrningen.

Vapen, vapenliknande leksaker

Det är absolut förbjudet att ta med sig knivar, skjutvapen eller vapenliknande leksaker till skolan. När det gäller vapen som påträffas hos någon i skolan, beslagtar personalen dem och föräldrarna får lämna in dem hos polisen mot kvitto som sedan lämnas till skolan.

Vapenliknande leksaker tas om hand av personalen och återlämnas till föräldrarna efter skolårets slut. Som vapen räknas även sk "soft air guns".

Våldshandlingar

Våldshandlingar polisanmäls alltid.

Med våldshandling menas en handling som orsakar smärta eller skada.

(Se blankett: Handlingsplan mot våld och hot i skolan)

Skadegörelse

Skadegörelse, som riktas mot skolans lokaler eller egendom och är avsiktlig, polisanmäls. Om något går sönder under lek eller spel på olämplig plats, t ex inomhus där bollspel är förbjudet, ersätter föräldrarna skadan.

(Se blankett: Handlingsplan vid skadegörelse)


Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-18

112 40 Stockholm
ALL RIGHTS RESERVED © Sverigefinska skolan i Stockholm AB