Gå till innehåll

Timplan

Minuter per årskurs Totalt tim/v
Ämnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bild 60 60 60 60 60 60 6,00
Hem- och konsumentkunskap 60 60 60 3,00
Idrott och hälsa 60 60 60 90 90 90 90 90 90 12,00
Musik 40 40 40 30 30 30 30 60 60 6,00
Slöjd 60 60 60 60 60 90 90 8,00
Svenska 210 210 240 240 240 210 240 240 180 33,50
Engelska 60 120 120 120 120 120 120 13,00
Matematik 180 180 180 180 180 180 150 150 180 26,00
SO 90 90 120 120 120 180 210 240 210 23,00
NO 120 120 120 120 120 120 180 180 180 21,00
Språkval 120 120 120 120 8,00
Elevens val 120 120 120 30 30 30 30 30 8,50
Skolans val: Finska 270 270 270 240 240 240 150 150 180 33,50
Teknik 30 30 30 1,50
Antal timmar/v 18,2 18,2 21,2 21,5 22,5 24,0 25,5 26,0 26,0 203,00

Timplanen är beräknad på 197 dagar.

8 dagar till annat:
4 idrottsdagar ht 2, vt 2
höststart + avslutning
vårstart + avslutning