Gå till innehåll

SO åk 7

Terminsplanering SO år 7 vt 2013

Samhällskunskap

Identitet och livsstil

Mänskliga rättigheter

Nutidsfrågor - görs varje vecka i mån av tid

Religion

Gamla testamentet

Kristendomen

Geografi

Jordens inre och yttre krafter

Miljö och resurser

Geografiska data och geografiska verktyg (GIS)

Provdatum anslås på tavlan på plan 400.

För kursplaner och betygskriterier enligt Lgr11, se http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/kursplaner/grundskolan

Språkpolicy: Material i huvudsak på svenska med finskspråkigt extramaterial. Genomgångar i huvudsak på svenska där centrala samhällsvetenskapliga begrepp på finska uppmärksammas. Prov och redovisningar på svenska/finska (valfritt för eleverna).

Elevinflytande: Eleverna har möjlighet att vara delaktiga i planering av arbetet, prov- och redovisningsdatum samt examinationsformer. Inom vissa arbetsområden har eleverna också möjlighet att fördjupa sig i valfria intresseområden inom en given ram.