Gå till innehåll

NO år8

Kemia – Kemi

Lukukausisuunnitelma luokka 8 – Terminsplanering åk 8

Syyslukukausi – Hösttermin

Kemiaa tutkimaan / Vi forskar kemi

34.            Suunnittelua ja tietoa oppimateriaaleista, laboratorion työturvallisuusasiat (esim. kaasupolttimen käyttö) / Planering och kunskaper om läromedel, säkerhetsfrågor (t.ex. användning av gasbrännaren).

35.            Puhtaat aineet ja seokset / Rena ämnen och blandningar

36.            Liuokset / Lösningar

37.            Erotusmenetelmät / Separeringsmetoder

38.            Kertausta ja koe to 22.9. / Repetition och prov to 22.9.

39.            Aine koostuu atomeista / Materia består av atomer

40.            Alkuaineet ja kemialliset merkit / Grundämnen och kemiska symboler

41.            Kemiallinen reaktio ja yhdiste / Kemiska reaktioner och föreningar

42.            Työharjoitteluviikko / PRAO

43.            Työharjoitteluviikko / PRAO

44.            Syysloma / Höstlov

45.            Kemiallisen reaktion nopeus , koe ./ Reaktionshastighet, prov

46.            Palaminen,ilmakehän koostumus ja veden kemiaa /Bränning, luft och vatten

47.            Jaksollinen järjestelmä / Ordning på grundämnena

48.            Pääryhmät / Huvudgrupperna

49.            Kertausta ja koe to 8.12. / Repetition och prov to 8.12.

50.            Kemialliset sidokset / Kemisk bindning

51.            Kemian keksintöjä / Kemisk upptäckter

Kevätlukukausi – Vårtermin

Kemiaa tutkimaan / Vi forskar kemi

Vecka 4 Suunnittelua ja tietoa oppimateriaaleista, laboratorion työturvallisuusasiat (esim. kaasupolttimen käyttö) / Planering och kunskaper om läromedel, säkerhetsfrågor (t.ex. användning av gasbrännaren).

Vecka 5 Puhtaat aineet ja seokset / Rena ämnen och blandningar

Vecka 6 Liuokset / Lösningar

Vecka 7 Erotusmenetelmät / Separeringsmetoder

Vecka 8 Tekniikkaviikko ja koe ke 20/2 / Teknikveckan och prov på onsdag

Vecka 9 Talviloma / Sportlov

Vecka 10 Aine koostuu atomeista / Materia består av atomer

Vecka 11 Alkuaineet ja kemialliset merkit / Grundämnen och kemiska symboler

Vecka 12 Kemiallinen reaktio ja yhdiste / Kemiska reaktioner och föreningar

Vecka 13 Kemiallisen reaktion nopeus/ Reaktionshastighet

Vecka 14 Pääsiäisloma / Påsklov

Vecka 15 Kertausta ja koe ke 10/4. / Repetition och prov på onsdag 10/4.

Vecka 16 Jaksollinen järjestelmä / Ordning på grundämnena

Vecka 17 Pääryhmät / Huvudgrupperna

Vecka 18 Kemialliset sidokset / Kemiska bindningar

Vecka 19 Kemialliset sidokset / Kemiska bindningar

Vecka 20 Koe ti 14/5. Hapan ja emäksinen / Prov på tisdag 14/5. Sur och basisk.

Vecka 21 Neutraloituminen, kemia ja terveys. / Neutrala ämnen, kemi och hälsa.

Vecka 22 Metallien kemiaa / Metallernas kemi.

Vecka 23 Ympäristökysymyksiä / Miljöfrågor.

Kunskapskraver för olika betyg i slutet av åk 9 finns i LGR -11. Några högpunkter, att eleven kan uppnår målen (mål för betyget E).

I biologi eleven skall:
-Samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
-Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens trovärdighet.
-Använda informationen på ett I huvudsak fungerande sätt I diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
-Kunna genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
-Kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
- Göra enkla dokumentationer.
-Ha grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visa det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.