Gå till innehåll

Ma år8

Matematiikka – Matematik

Syyslukukausi 2011 – Höstterminen 2011

Luokka / År 8

  1. Opintojen ohjausta ja suunnittelua / Studievägledning och planering
  2. Peruslaskutoimituksia / Addition, subtraktion, multiplikation och division
  3. Potenssilaskuja / Potensser
  4. Kymmenpotenssimuoto / Tiopotenser
  5. Laskutoimituksia murtoluvuilla / Bråkform
  6. Kertausta ja koe to 29.9. / Repetition och prov to 29.9
  7. Ympyrän piiri ja halkaisija / Cirkelns omkrets och area
  8. Suunnikkaan piiri ja pinta-ala/ Omkrets och area av paralleogrammer,Kolmion pinta-ala / Arean av trianglar
  9. Työharjoitteluviikko / PRAO
  10. Työharjoitteluviikko / PRAO
  11. Syysloma / Höstlov
  12. Ympyrän pinta-ala / Cirkelns area
  13. Sammansatta områden / Monikulmioiden piiri ja pinta-ala
  14. Mittakaava, koe to 22.11 / Skala, prov 22.11.
  15. Koordinaatisto / Kordinatsystem
  16. Funktion kuvaaja / Andra linjära funktioner
  17. Suoran yhtälö, koe to15.12 / Räta linjens ekvation, prov to 15.12.
  18. Suorat / Linjer

Kevätlukukausi 2012 – Vårtermin 2012

vecka 2    NCM-test 7

vecka 3    Koordinatsystem, samband i koordinatsystem. / Koordinaatisto ja riippuvuus koordinaatistossa.

vecka 4    Andra linjära funktioner, mönster i koordinatsystem, tolka diagramm / Muita funktioita ja koordinaatistomalleja, kuvaajien tulkinta.

vecka 5    Uttryck med bokstäver. / Kirjainlausekkeita.

vecka 6    Förenkla uttryck. / Lausekkeiden sieventäminen.

vecka 7    Uttryck med parentser. / Sulkulausekkeita.

vecka 8    Repetition och prov på to 23.2. / Kertausta ja koe to 23.2.

vecka 9    Sportlovet / Urheiluloma

vecka 10    Räta linjens ekvation. / Suoran yhtälö.

vecka 11    Ekvationer. / Yhtälöitä.

vecka 12    Att lösa ekvationer. / Yhtälön ratkaiseminen.

vecka 13    Att lösa ekvationer. / Yhtälön ratkaiseminen.

vecka 14    Ekvationer med parentser. / yhtälöitä ja sulkeita.

vecka 15    Påsklovet / Pääsiäisloma

vecka 16    Ekvationer med parentser. Prov på fr 20.4. / Yhtälöitä ja sulkeita. Koe pe 20.4.

vecka 17    Huvudräkning, NCM-test 8 / Päässälaskuja, NCM-testi 8.

vecka 18    Volymräkning. / Tilavuuslaskentaa.

vecka 19    Volymräkning. / Tilavuuslaskentaa.

vecka 20    Bråk och procent. / Murtolukuja ja prosentteja.

vecka 21    Bråk och procent. / Murtolukuja ja prosentteja.

vecka 22    Funktioner och grafer, repetition. / Funktioiden kuvaajia, kertausta.

vecka 23    Utvärdering / Arviointi.

vecka 24    Skolavslutning på onsd. 13/6

Kunskapskraver för olika betyg i slutet av åk 9 finns i LGR -11. Några högpunkter, att eleven kan uppnår målen (mål för betyget E).

Eleven skall kunna.
-Lösa problem genom att använda strategier och metoder och formulera egna matematiska modeller som kan användas.

-Föra resonemang om val av tillvägagångssätt och resultantens rimlighet och kunna använda dem.

-Ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem.

-Kunna använda matematiska uttrycksformer och resonera hur begreppen relaterar till varandra.

-Göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.

-Kunna använda symboler, algebraiska uttryck, former, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.

-Föra och följa matematiska resonemang

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.