Gå till innehåll

Ma år 7

Lukukausisuunnitelma - Terminsplanering

Matematiikka / Matematik

7lk / åk 7

Vecka 3    Vinklar: namngivning, klassificering, ritning och mätning. Kulmien nimeäminen, luokittelu, piirtäminen ja mittaaminen.

Vecka 4    Vertikalvinklar, sidovinklar och likbelägna vinklar. Ristikulmat, vieruskulmat ja samankohtaiset kulmat.

Vecka 5    Mer om vinklar och koordinaatsystem börjar. Lisää kulmista ja koordinaattijärjestelmä alkaa.

Vecka 6    Mynämäki-projekt. Koordinaatsystem. Mynämäki-projekti. Koordinaatisto.

Vecka 7    Repetition om geometri. Geometrian kertausta.

Vecka 8    Prov på måndag 18/2. Efter det börjar månghörningar. Koe maanantaina 18/2. Kokeen jälkeen monikulmiot.

Vecka 9    Talviloma / Sportlov.

Vecka 10  Månghörningar och trianglar. Monikulmiot ja kolmiot.

Vecka 11 Speciella trianglar. Erityisiä kolmioita.

Vecka 12  Fyrhörningar. Nelikulmiot.

Vecka 13 Enheter och avrunding. Yksiköitä ja pyöristämistä.

Vecka 14 Påsklov. Pääsiäisloma.

Vecka 15 Repetition och prov. Kertausta ja koe.

Vecka 16 Omkrets och area. Piiri ja pinta-ala.

Vecka 17 Rymdgeometri. Avaruusgeometriaa.

Vecka 18 Talföljder och matematiska mönster. Lukujonoja ja matemaattisia malleja.

Vecka 19 Bokstavsuttryck. Kirjainlauseke.

Vecka 20 Värdet av uttryck. Lausekkeen arv.

Vecka 21 Prov och NCM-test 7. Koe ja NCM-testi 7.

Vecka 22 Addition och subtraktion av termer. Termien yhteenlasku ja vähennyslasku.

Vecka 23 Polynomer. Polynomeja.