Gå till innehåll

Klagomålshantering

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.".
Sverigefinska skolan i Stockholm arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat. I det ingår bland annat  rutiner för klagomål kring utbildningen och det är av yttersta vikt i ett fungerande kvalitetssystem att lära sig av de klagomål som inkommer. Klagomålen ska ske skriftligt på avsedd blankett.

Gör så här

Om du inte är nöjd med den verksamhet vi bedriver eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till berörd personal eller ansvarig rektor och biträdande rektor, biträdande förskolechef eller fritidshemschef kan du skriftligen framföra klagomål. Se anvisad blankett.
Ditt klagomål kommer att registreras av skolans adminstratör. Du får svar inom fem dagar med meddelande om vem som ansvar för utredningen av ditt klagomål. Ansvaret för utredningen kan komma att ligga på rektor, biträdande rektor/förskolechef/fritidshemschef.

Blanketten skickas till

Sverigefinska skolan i Stockholm
Rektor Heli Lindström
Fridhemsgatan 17-19
112 40 Stockholm

E-postadress:  info@sverigefinskaskolan.eu

Klagomålsblankett hittar du här: Klagomalsblankett