Gå till innehåll

Allmän information om skolan

Sverigefinska skolan i Stockholm är en fristående skola som är belägen mitt i Stockholm på Fridhemsplan och är den äldsta och största av de fristående Sverigefinska skolorna. Skolan grundades 1990 och innevarande läsår är alltså det 19:e verksamhetsåret. Skolan omfattar förskola, förskoleklass, grundskola år 1-9, fritidshem, särskola och träningssärskola.
När skolan inledde sin verksamhet 1990 hade skolan 11 elever, en rektor och en lärare. Mycket har hänt sedan dess. I år omfattar skolans verksamhet 370 elever och en personal på 65 personer.

Skolan har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill skolan även ge eleverna bestående värden för livet. Vidare har skolan som mål att bl.a. göra eleverna tvåspråkiga och att värna om finsk, svensk och sverigefinsk kultur. Skolan har också som mål att knyta språkforskning till verksamheten.

Hösten 2007 stod skolan inför stora utmaningar. Tillstånd för att bedriva förskola hade beviljats.
Skolan satte igång förskoleverksamhet hösten 2007. Skolan har en förskoleavdelning för 1-3 åringar och en avdelning för 4-5 åringar. Förskolan följer planen för den svenska förskolan.

Det har framkommit att det finns ett behov av en utbyggnad av finskspråkig förskoleverksamhet. Skolan har erfarit att barn som kommer till Sverigefinska skolan i Stockholm inte alltid behärskar de båda språken så väldigt bra. För att ge barn en större möjlighet att utveckla de båda språken under en längre tid har skolan ansett att det är nödvändigt att sätta igång verksamheten tidigare för att barnen skall kunna få en bättre språkutveckling på båda språken. Förskoleverksamheten är placerad i skolhuset vid Fridhemsplan.

Grunskolan består av förskoleklass, år 1-9, träningssärskola och grundsärskola. Skolan har också ett integrerat fritidshem för barn i förskoleklass till år 3. Grundskolan följer svensk läroplan och har svenska kursplaner och är alltså en svensk grundskola. Skolans undervisningsspråk är svenska och finska. Se närmare om tvåspråkighet och övrigt som rör grundskolan i menyvalet tvåspråkighet.

Grundsärskolan och träningssärskolan är till för elever som är överförda av kommunen att gå i grundsärskola eller träningssärskola. De elever som är överförda till grundsärskola eller träningssärskola har individuella mål att nå och egna kursplaner.

Om det finns några frågor kring förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, träningssärskola eller särskola är det fritt fram att ta kontakt med skolan på nedanstående adress:

Sverigefinska skolan i Stockholm
Fridhemsgatan 17-19
11240 Stockholm
08-545 538 60
Fax 08-651 13 53

Heli Lindström
rektor