Nå oss – frånvaro

Skolans växel / valinnat suomeksi, val 9 08-545 538 60  fax: 08-651 13 53
Stödgrupp val 1
kansliet, Anja Karppi, info@sverigefinskaskolan.eu val 1
ekonomi, Credité Consulting AB, faktura@sverigefinskaskolan.eu

08-409 09 446 ti, ons, fre

val 2
köket, riitta.makalainen@sverigefinskaskolan.eu val 3 0722-78 26 74
skolhälsa, amie.nyberg@sverigefinskaskolan.eu val 4
vaktmästeri, Åke Persson, ake.persson@sverigefinskaskolan.eu val 5 0762-77 10 43
Rektorsexpedition val 2 08-545 538 61
Rektor Heli Lindström heli.lindstrom@sverigefinskaskolan.eu val 1 0707-41 62 86
Ab:s styrelseordförande Kirsti Jolma val 2
Arbetsenhet Förskoleklass-6 val 3 08-545 538 62
Bitr. rektor Förskoleklass-6: Arto Ervasti arto.ervasti@sverigefinskaskolan.eu val 1 0700-90 72 18
Arbetsrum 1B-2B, 2A val 2
Arbetsrum 1A, 3-6 val 3
Miniklass, Eeva Haapalehto val 4
Träningssärskola, Tea Karttunen val 5
Arbetsenhet 7-9 val 4 08-545 538 63
Bitr. rektor: 7- 9 Leena Borén leena.boren@sverigefinskaskolan.eu val 1 0700-90 72 19
Arbetsrum 7-9 val 2
Förskola val 5 08-545 538 64
Bitr. Förskolechef Marjatta Seppänen marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu val 1 0707-41 62 85
Förskoleavdelning Troll val 2 0738-71 95 12
Förskoleavdelning Nallar val 3 0738-71 95 15
Förskoleavdelning Små lejon val 4 0722-78 26 75
Förskoleavdelning Björnungar val 5 0762-20 27 64
Fritidshem/klubb val 6 08-545 538 65
Bitr. fritidshemschef: Tuulikki Williamson tuulikki.williamson@sverigefinskaskolan.eu val 1 0700-90 72 17
Fritidshem åk 1AB val 2 0760-81 83 75
Fritidshem åk 2AB val 3 0720-01 57 97
Fritidshem åk 3AB val 4 0764-15 48 40
Förskoleklass, fritidshem val 5 0760-83 76 82
Fritidsklubb åk 4-6 val 6 0764-24 07 39
Lärare i data, Idrott, spec. undervisning, träslöjd val 7 08-545 538 66
Data, Alfons Lindroos, alfons.lindroos@sverigefinskaskolan.eu val 1 0707-41 62 84
Idrott, Herman Höglund val 2
Specialundervisning, Kristiina Göransson val 3
Trä-och metallslöjd, Manu Laulumaa val 4
Frånvaro före 8.30 till resp. Arbetsenhet Förskoleklass 076-083 76 82
1B-2B, 2A 08-545 538 62 val 2
1A, 3-6 08-545 538 62 val 3
7-9 08-545 538 63 val 2