Fritidshemmets och klubbens lovinformation

Onsdagen den 22/11 var sista dagen att meddela skolan och fritidshemmet om ni har omsorgsbehov under jullovsledigheten.

Föräldrar som inte meddelat något till detta datum tar vi för givet har sina barn lediga under ledigheten tills skolan börjar onsdagen den 10.1. 2018.

Måndagen den 27/11 terminens sista APT för fritidshem och förskola. Kom ihåg att hämta era barn i god tid före.

Förskolan och fritidshemmet stänger 15.30 och det finns bara vikarier på plats efter den tiden.

Det är också extra viktigt att barn på klubben som meddelat eller märkt att de gått hem för dagen också gör det, direkt.


Aktiviteter

Måndag

Fotboll, Habba

Samling fotbollsplan kl. 14.00-15:00

1, 2, 3  kan delta.

Boxcirkel/fys, Marleen, Katarina

Samling muren kl. 15:15- 16.00

3, klubben kan delta

Klubb-barnen som inte deltar är ute 15:15-16:00(Karolina)

Band, Karita

Samling musikklassen kl.15:00-15:40

Klubb-barnen

Robotverkstad,  Vera Kuadros

Samling 2a 15.00-16.00 och 16.00-17.00

1,2,3,4,5,6,7

Tisdag

Bild, Pia

Samling trappan närmast Drottningholmsvägen  kl. 15:00-16.00

1, 2 kan delta

Filmklubb med Teppo Simuna  15.15.

Klubben

Onsdag

Gitarrkurs, Jouko

Samling musiksalen 14:15-15.00

1,2,3,klubben kan delta

Parkour, Marleen

Samling muren 14:30-15:15

1 kan delta

Parkour, Marleen

Samling muren 15:15-16:00

2. kan delta

Torsdag

Spa, Arja, Clarissa, Leena

Samling trappan närmast Drottningholmsvägen  15:15-16:00

1,2,3,klubben (rullande deltagargrupp)(+ några förskoleklassbarn)

Resten av barnen ute i möjligaste mån

Kockskola, Saara

Samling hemkunskapssalen varannan vecka 15:00-17:00

Klubben

Speldag, Katarina

Klubbens lokaler  15:15-16:15

Klubb-barnen

Frimärksklubben, Cajsa Ojakangas

Samling 2b varannan vecka, jämna veckor 15:30-16:30

Alla

Fredag

Leksaksdag

1,2,3 fritids, fritids

Speltimme

3.s fritidslokaler

3

Snickarverkstad, Karolina

Skolgården 14:30-15:30

Alla

Parkutflykt

Samling trappan närmast Drottningholmsvägen 14:00-15:30

29/9, 27/10, 24/11, 15/12

3

Filmklubben

Klubben, efter mellanmål 29/9, 27/10, 24/11, 15/12

Klubb-barnen


Fakturering av förskole- och fritidsavgifter

Vid frågor angående förskole- och fritidsfakturering samt ändrade inkomstuppgifter

faktura@sverigefinskaskolan.eu alternativt då via post till:

Sverigefinska skolan i Stockholm AB

Box 819

101 36 Stockholm

Du kan även ringa till Credité, Elin Lindblom på tisdagar, onsdagar och fredagar 08-409 09 446.

Esikoulun ja vapaa-ajankodin laskutus

Esikoulun ja vapaa-ajankodin laskutukseen liittyvät kysymykset

faktura@sverigefinskaskolan.eu tai postitse:

Credité Consulting AB

Box 819

101 36 Stockholm

Voit ottaa yhteyttä puhelimitsetiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin: Elin Lindblom, 08-409 09 446


Information om Sverigefinska skolans fritidsverksamhet

Öppettider: 6.30 – 17.30

Morgonomsorg: Från kl. 6.30 börjar morgonomsorg för år F-3 i fritidshemsavdelningen Draken (gröna rummet).
Frukost 7.00 -7.30
8.00 Utevistelse för alla 1-3 och 3-5 elever tills skolan börjar

Stängningsrutiner: Barnen från alla avdelningar samlas i Rävlyan kl 17.00. Stängning i Rävlyan 17.30. Dagen före helgdag/helgdagsaftnar stänger fritidshemmet kl. 16.00.

Telefon: Fritidshem 08-545 538 65

pl 300

Förskoleklass: 076-083 76 82

Rävlyan: klasserna 1AB, 2AB 072- 001 57 97

pl 200

3AB fritids 076424 07 39

Klubben 076 081 83 75

Fritidshemsavgifter: Stockholms stads maxtaxa gäller. Prime 08 047 07 00

Lovverksamhet: Fritidshemmet har öppet om inte annat har meddelats.

Kontaktpersoner:

Biträdande fritidshemschef,

Pia Lundgren, 070-090 72 17

pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu


Info om Sverigefinska skolans fritidsklubb

Alla barn som deltar i fritidsverksamhet eller någon av klubbarna är inskrivna i klubben. En skriftlig anmälan måste göras. Hemvisten för öppna fritidsverksamheten är lilla matsalen.

Hemvistens öppettider:

måndag – fredag: skolslut – 17.00

Avgift: 500;-/månad

200,-/månad vid anmälan till en klubbaktivitet/ vecka om barnet inte deltar i det öppna fritidsverksamhet

Uppsägningstid: 1 månad

Barn som redan är inskrivna i öppen fritidsverksamhet, har sin placering kvar till slutet av åk 6 om inte platsen sägs upp skriftligen av föräldrarna.

Syfte med den öppna fritidsverksamheten: Att barnen har en trygg mötesplats efter skolan med vuxentillsyn och möjlighet att prova på olika aktiviteter

Innehåll i verksamheten: Spela spel, pingis, lyssna på musik, pyssel, läxläsning, utvistelse.

Måltider: Under skoldagar serveras mellanmål. Under loven serveras både lunch och mellanmål.

Personalens ansvar: Att ha kontroll på vilka barn som är närvarande i klubben och var de befinner sig. Barnen får inte vistas på skolgården utan vuxen, eftersom vi inte kan garantera barnens säkerhet utan tillsyn.

Föräldrarnas ansvar: Att komma överens med barnet om vilka dagar barnet går till klubben.

Barnets ansvar: Att gå direkt till klubben efter skoldagens slut och meddela ”nu är jag här”, ”nu går jag till….” och ”nu går jag hem”, genom att kryssa i på listan.

Under ht 2015 kommer vi att ha olika aktiviteter som en del av klubbverksamheten. Utöver öppen fritidsverksamhet erbjuder skolan Ditt barn möjlighet att delta i olika eftermiddagsklubbar. Anmälan till klubbarna förnyas varje höst utifrån barnens intressen och utbud. Ni kommer att få information om vilka klubbar som erbjuds och intresseanmälan till dessa vid skolstarten.

Med vänliga hälsningar

Pia Lundgren


Frånvaroanmälan / poissaoloilmoitus:

Det är viktigt att du meddelar om ditt barn inte kommer
före 9.00 på Drakens 073 991 00 67 eller Rävlyans mobil 072-001 57 97

Jos lapsesi ei tule vapaa-ajankotiin, soita viimeistään  kello 9.00
puh: 073 991 00 67 tai 072-0015797

Vid frågor kan du meila: pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu

Hälsningar  / Terveisin

Fritidshemspersonalen/ Vapaa-ajankodin henkilökunta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *