Gå till innehåll

Aktuellt

Till vårdnadshavare i förskolan

Information angående AE datum,aftnar/dagen före röd dag och planeringstider under HT 2018

För att kunna ordna omsorg för de barn som verkligen behöver tillsyn:

 • efter kl 15:30 vid AE möten,
 • under planeringsdagar,
 • efter 16:00 vid aftnar/dagen före röd dag,

Skall alltid anmälas separat via mejl till marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu senast en vecka före gällande datum.

OBS! Om behovet skulle ändras, skall även detta meddelas i god tid per mejl till Marjatta så att resurser kan anpassas.

Vänligen skriv upp datumen och respektera att omsorgen vid dessa tillfällen kommer att anpassas efter antalet anmälda barn.

Här följer datum för höstterminens 2018 AE möten då förskolan stänger kl:15:30

 • V.39 Måndagen den 24.9
 • V.43 Torsdagen den 25.10
 • V.47 Onsdagen den 21.11
 • V.50 Tisdagen den 11.12

Fredagen den 2.11 stänger förskolan kl:16:00

Höstlov v. 44 måndag 29.10 - fredagen den 2.11

Jullov v. 52-v.1 2019

Vecka 52 har Förskolan öppet torsdag 27.12 och fredag 28.12

Vecka 1 har Förskolan öppet onsdag 2.1 torsdag 3.1 fredag 4.1

Måndagen den 7.1.2019 är förskolan stängt pga planeringsdag


Hej

Du kan anmäla Ditt barn i kön till Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm via stockholm.se – min barnomsorg.
Fr.o.m. 2017-01-01sker vår köhantering och erbjudanden av platser via Stockholm stads digitalt kösystem.
Intagningen inför höstens placeringar kommer att påbörjas i mitten av februari.

Regler för fördelning av platser

Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval:

 1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 skollagen.
 2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan, förskoleklassen eller i skolan erbjuds plats före andra barn.
 3. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Med vänlig hälsning

Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Marjatta Seppänen

marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu


Information om Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Förskolan består i dag av fyra avdelningar:

Troll, 1-3 år, 15 barn, 3 pedagoger, telefon: 08-522 943 73 / 070-784 13 66

Nallar, 1-3 år, 15 barn, 3 pedagoger, telefon: 08-522 943 72 / 070-784 13 65

Små lejon, 4-5 år, 20 barn, 3 pedagoger, telefon: 08-522 943 71 / 070-784 13 64

Björnungar, 4-5 år, 19 barn, 3 pedagoger, telefon: 08-522 943 74 / 070-784 13 67

Biträdande förskolechef Marjatta Seppänen telefon: 070-741 62 85

marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu

Öppettider: 6:30-17:30

Öppning hos avd. Björnungar 6:30-7:30

Frukost serveras 7:30-8:00

Stängning avd. Troll 16:30-17:30


Information om förändring av maxtaxa

Den 29 januari 2018 kommer kommunfullmäktige besluta om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Det vill säga föräldraavgiften som vårdnadshavarna betalar.

Det innebär att inkomsttaket indexregleras och höjs till 46 080:-. per månad,

De ny avgiftsnivåerna hittar ni på Skolverkets hemsida Länk maxtaxa

Förändringen kommer att gälla från den 1 februari 2018. Maxtaxan gäller både för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om föräldrar har frågor om maxtaxan är de välkomna att vända sig till stadens Kontaktcenter på 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Fakturering av förskole- och fritidsavgifter

Vid frågor angående förskole- och fritidsfakturering samt ändrade inkomstuppgifter

faktura@sverigefinskaskolan.eu alternativt då via post till:

Sverigefinska skolan i Stockholm AB

Box 819

101 36 Stockholm

Esikoulun ja vapaa-ajankodin laskutus

Esikoulun ja vapaa-ajankodin laskutukseen liittyvät kysymykset

faktura@sverigefinskaskolan.eu tai postitse:

Credité Consulting AB

Box 819

101 36 Stockholm


Ändra vistelsetid digitalt

Från 1 november ansöker du som förälder om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt behöver du inte längre meddela detta via blankett. Du ansöker enkelt i e-tjänsten Min Barnomsorg. Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Så här gör du:

 • logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se
 • Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du HÄR.


Språkpolicy för Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Förskolan i Sverigefinska skolan i Stockholm öppnar dörrarna för finsk- och flerspråkiga elever. Här får eleverna möjlighet att växa och utvecklas på två av sina språk och kulturer, finska/svenska. Även andra språk anses likvärdiga och viktiga.

I skolan lyfter vi fram alla språk som eleverna har på ett positivt, öppet, och bejakande sätt.

I Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm arbetar vi aktivt med finska. Vi arbetar också medvetet med det finska-, svenska- och Sverigefinska kulturarvet.

I vårt arbete följer vi Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 som säger i ett av sina mål att:

-          Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Vi följer också språklagen som trädde i kraft den 1 juli 2009. citat:

-          I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna föreslås ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chip och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja även dessa språk liksom det svenska teckenspråket.

-          Enligt förslaget ska det allmänna också ha ett ansvar för den enskildes tillgång till språk. Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Den som tillhör en nationell minoritet och den som har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket respektive det svenska teckenspråket. Även den som har ett annat modersmål än de nu nämnda ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Minoritetslagen kom till första januari 2010 och förstärkte språklagen med förvaltningsområden för minoritetsspråken. Vi arbetar inom förvaltningsområdet för finska i Stockholm. Vi pratar även om revitalisering av språket för barn som inte har finska som modersmål eller fadersmål.

Vi ska ge barnen möjlighet att lära sig finska även om de kan enbart svenska innan.

Vi engagerar oss i målmedvetet arbete med barnens flerspråkiga utveckling.

Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm har barn som har finska som första språk och barn som har svenska som första språk. Flera av barnen har ytterligare ett hemspråk.

Vi tror på innovativ språkinlärning då eleverna kan lära sig och handskas med flera språk samtidigt.

Mål i tvåspråkighet

Övergripande mål:

Att förstärka och utveckla finska språket så att det lägger grunden till additiv tvåspråkighet så att eleverna kan uppnå en aktiv och funktionell tvåspråkighet till slutet av år 9.

För oss innebär grundläggande språkkunskaper i finska i förskolan att:

-          barnet kan lyssna och förstå kort berättande.

-          barnet kan ta en instruktion och följa den.

-          barnet kan delta i diskussioner på sin egen nivå.

-          barnet känner till en del kulturella skillnader mellan svensk- finsk- och Sverigefinsk kultur.

Vi strävar mot:

1. Additiv tvåspråkighet till slutet av år 9

Vi lägger grunden för det finska språket i förskolan.

För att vi ska lyckas nå målet är det viktigt med föräldrarnas stöd. Deras attityder och förväntningar är avgörande för en positiv språkutveckling.

2. Positiv attityd till alla språken

Vi lyfter fram glädjen och fördelarna med att vara flerspråkig.

3. Att tillvarata barnens kulturarv och lära känna både den finska, Sverigefinska och svenska kulturen

Barnen får ta del av både den finländska och svenska och Sverigefinska kulturen. I förskolan får kulturerna uppmärksamhet och erkännande. Vi följer både finska och svenska traditioner och firar både finska och svenska högtider. Kulturerna uppmärksammas även genom skapande, musik, litteratur och teater.

Vi lyfter fram det som barnen redan kan och ger bekräftelse på deras ursprung och identitet oavsett om de är en-, två-, eller flerspråkiga.

4. För att nå målen i förskolan arbetar vi med

– hela meningar när vi pratar med barnen

– beskrivande och varierande språk

– rutinsituationer som språkliga plattformer, tex. en vante - två vantar, tunn tröja-tjock jacka.

Vi väver in matematik och språkinlärning i rutinsituationer. Därmed stärker och utvecklar vi språket. Vi använder oss av ”snäppet över”metoden så att vi utmanar barnens kunnande utifrån det de redan kan till att lära sig mer.

Vi låter barnen prata färdigt utan att fylla i deras tal. Vi lyssnar och uppmuntrar barnen till berättande.

– högläsning på finska och svenska

– rim och ramsor och sång på finska och svenska

– skapande med berättelser, bilder

– matematiska spel och lekar

– musik- och rörelse, sånglekar, rimpåsar,

– konkret material som bilder och figurer till sagor och sånger, rim och ramsor

– berättarverkstad

– att delta aktivt i barnens lek

skriftspråket i naturliga sammanhang. Vi gör barnen observanta på bokstäver och siffror som tex första bokstaven i namn. Antal stavelser. Vi klappar stavelser och räknar dem. Vi skapar bokstäver på många olika sätt och med olika material.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.