Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du HÄR.

Bilagor

– utdrag och hänvisningar till de lagtexter som berör trakasserier/kränkningar/diskriminering – (bilaga 1)

– blankett för anmälan om enstaka händelse (bilaga 2)

– blankett för dokumentation och uppföljning (bilaga 3)

– blankett för utredning i ärende gällande diskriminering och kränkande behandling (bilaga 4)