Arbetsenhet F-5

Personal

Arto Ervasti, biträdande rektor, 070-090 72 18

Marika Rajamäki, förskollärare, blå gruppen

Birgit Hämäläinen, förskollärare, blå gruppen

Petra Tammiranta, förskollärare, röda gruppen

Sari Grossi, barnskötare, röda gruppen

Maritta Olli-Bakhtiari, klasslärare 1A

Katja Kaikkonen, klasslärare 1B

Jaana Grandelius, klasslärare 2A

Laura Östberg Kalmari, klasslärare 2B (föräldraledig)

Auri Västilä, vikarierande klasslärare 2B

Anne Yagci, klasslärare 3A

Ritva Turunen, klasslärare 3B

Eeva Haapalehto, speciallärare i lilla gruppen åk 1-3

elevstödjare i lilla gruppen åk 1-3

Sanna Hietaniemi, klasslärare  4A

Hanna Pölkki, klasslärare 4B (föräldraledig)

Roosa Kuusisto, vikarierande klasslärare 4B

Katarina Taipale Stedt, klasslärare 5A

Pirjo Lempinen, klasslärare  5B

Tea Karttunen, speciallärare i lilla gruppen åk 4-6

Leena Tuominen, elevstödjare i lilla gruppen åk 4-6

Janira Brinaru, lärare i svenska

Kristiina Göransson, speciallärare

Herman Höglund, lärare i idrott och hälsa

Jaana Tilles, lärare