Gå till innehåll

Välkommen till vår skola!

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet.
I värdegrundsarbetet har vi kommit fram till att respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.
Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.
Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.
Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.
Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska Skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Skolans mål

Skolans grundläggande målsättning är tvåspråkighet (finska, svenska) och tillhörighet i finsk, svensk samt sverigefinsk kultur. Vi har som övergripande mål att utveckla elevernas sociala kompetens samt deras möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, elevdemokrati samt integration av skolans olika verksamheter.


Viktig information till alla vårdnadshavare i förskola, skola och fritidshemmet

Tisdagen den 15.1.2019 stänger förskola, skola och fritidshem kl.12.30 p g a GDPR utbildning för hela skolans, förskolans och fritidshemmets personal.

Ni som har behov av omsorg, kontakta

Pia Lundgren, pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu (fritidshemmet och klubben)

Marjatta Seppänen, marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu (förskola)

Sista anmälningsdatum! Tisdagen den 18.12 -2018.


Informaatio esikoulun, koulun ja vapaa-ajankodin huoltajille

Tiistaina 15.1.2019 suljemme esikoulun, koulun ja vapaa-ajankodin klo 12.30 GDPR koulutuksen vuoksi.

Koulutus koskee koko koulun henkilökuntaa.

Jos lapsellasi on hoitotarve koulutuspäivänä 12.30 lähtien, ota yhteyttä

Pia Lundgren, pia.lundgren@sverigefinskaskolan.eu, vapaa-ajankoti ja kerho

Marjatta Seppänen, marjatta.seppanen@sverigefinskaskolan.eu, esikoulu

viimeistään tiistaina 18.12.2018 mennessä.


Mellanmål

Fr.o.m fredag den 21/9 kan högstadieelever köpa mellanmål mellan kl 13.30 och 15.30 i vita salen för 10,-.


Information om förändring av maxtaxa

Den 29 januari 2018 kommer kommunfullmäktige besluta om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Det vill säga föräldraavgiften som vårdnadshavarna betalar.

Det innebär att inkomsttaket indexregleras och höjs till 46 080:-. per månad,

De ny avgiftsnivåerna hittar ni på Skolverkets hemsida Länk maxtaxa

Förändringen kommer att gälla från den 1 februari 2018. Maxtaxan gäller både för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om föräldrar har frågor om maxtaxan är de välkomna att vända sig till stadens Kontaktcenter på 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ny kontaktperson

Skolan har utlokaliserat ekonomitjänsterna till Credité Consulting.

Om du har frågor angående fakturor, kontakta Credité Consulting, 08-409 09 440.

Hemsida: http://www.credite.se/kontakta-oss/

Uusi yhteyshenkilö

Koulumme ekonomiapalveluista huolehtii Credité Consulting.

Jos teillä on laskutusta koskevia kysymyksiä, niihin vastaa Credité Consulting, 08-409 09 440.

Kotisivu: http://www.credite.se/kontakta-oss/


Ändra vistelsetid digitalt

Från 1 november ansöker du som förälder om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt behöver du inte längre meddela detta via blankett.

Du ansöker enkelt i e-tjänsten Min Barnomsorg. Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Så här gör du:

  • logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se
  • Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ruotsin radion Roketissa Tuomas Ojala tapaa joukon maailmanmatkaajia. Kolmos-nelosluokkalaiset Hilda, Noora, Leon ja Lara Tukholman ruotsinsuomalaiselta koululta kertovat lempimatkakohteistaan.

Ohjelman voit kuunnella tästä.


Så är maten på vår skola

96 av Stockholms 146 kommunala skolor deltog i undersökningen

Vår skolmat som kommer från Eiraskolan har prisats. Kolla in länkarna!

http://www.amica.se/eiraskolan

http://www.dn.se/UploadedImages/Skolmaten.pdf


Vår skola i media

Skolgården är ingen boplats - staden måste agera

Nu reagerar Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet mot att EU-migranter använder Sverigefinska skolans gård på Kungsholmen som sovplats och toalett.

Se SVT inslaget här: Skolgården är ingen boplats

Källa: www.svt.se

Ruotsinsuomalaisen koulun "Beliebers":ien haastattelu.

Ruosukoulussa kuri pysyy pitämättäkin (svensk text)

Enormt intresse för Sverigefinska skolan

Ruotsinsuomalaisen koulun suosio nousussa

Det finska försprånget