Gå till innehåll

Välkommen till vår skola!

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet.
I värdegrundsarbetet har vi kommit fram till att respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.
Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.
Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.
Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.
Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska Skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Skolans mål

Skolans grundläggande målsättning är tvåspråkighet (finska, svenska) och tillhörighet i finsk, svensk samt sverigefinsk kultur. Vi har som övergripande mål att utveckla elevernas sociala kompetens samt deras möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, elevdemokrati samt integration av skolans olika verksamheter.


Kirjoita suomeksi – nuorten kirjoituskilpailu 2019

(En skrivartävling för unga på finska)

Kulttuuri.se järjestää viidennen kerran kirjoituskilpailun, jolla haluamme kannustaa nuoria ruotsinsuomalaisia käyttämään suomea. Kilpailuun voi osallistua runolla, tarinalla tai novellilla. Aihe on vapaa.

Kilpailussa on kolme sarjaa, 10–12-vuotiaat, 13–15-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat.
Voittajien kesken jaetaan 12 000 kruunun edestä rahapalkintoja.

Kirjoita suomeksi -kilpailun voittajat palkitaan marraskuun 16. päivänä pidettävillä Ruotsinsuomalaisilla kirja- ja kulttuurimessuilla Suomen Tukholman instituutissa.

Kilpailuaika päättyy  31. lokakuuta 2019.

Tekstit lähetään sähköpostiosoitteeseen info@kulttuuri.se.
Kirjoituksen alkuun pitää kirjoittaa oma nimi, henkilönumero, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tartu kynään, käytä omaa suomeasi, kerro tarinasi. Kirjoita sellaisena kuin olet.


Till elever, lärare och föräldrar i Sverigefinska skolan i Stockholm

HÖSTENS SKRIVARSTUGA BÖRJAR NU!

Föreningen Kulttuuri.se har under flera år arrangerat skrivarstugor i skolan. I stugorna uppmuntras eleverna att använda mer finska, både skriftligt och muntligt.
Skrivövningarna är lätta och man sätter skrivlusten och det muntliga berättandet främst, inte grammatiken. Stämningen ska vara lättsam och trevlig.

Skrivarstugorna hålls efter skolan och vi börjar med gratis mellanmål. Vi håller på från en timme till en och en halv timme beroende på hur eleverna orkar. Under hösten träffas vi fem gånger och under våren ytterligare fem gånger. Man behöver inte anmäla sig till stugorna som är kostnadsfria.

HÖSTENS DATUM
19 september
10 oktober och 24 oktober
14 november
5 december

VARMT VÄLKOMMEN!

Önskar Maarit Turtiainen

Författare, journalist maaritturtiainen@live.se


Hei kaikki Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun oppilaat,
opettajat ja vanhemmat

KIRJOITUSPAJAT PYÖRÄHTÄVÄT KÄYNTIIN!

Kulttuuriyhdistys Kulttuuri.se on järjestänyt koululla usean vuoden ajan kirjoituspajoja.

Syksyn aikana pidetään viisi pajaa ja kevätlukukaudella myös viisi pajaa.

Pajoilla halutaan innostaa oppilaita käyttämään enemmän suomen kieltä. Niissä ei
ruodita kielioppia, vaan ruokitaan kirjoittamisen hauskuutta helpoilla harjoituksilla ja kehitetään suullista kerrontaa. Tunnelma pajoissa pidetään leppoisana ja innostavana.

Pajat pidetään koulunajan jälkeen ja niiden aluksi tarjotaan ilmaista välipalaa. Pajat
kestävät tunnista puoleentoista riippuen siitä miten innostuneita oppilaat ovat.

Pajoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja ne ovat maksuttomia.

PajaTORSTAIT ovat
19. syyskuuta
10. lokakuuta ja 24. lokakuuta
14. marraskuuta
5. joulukuuta
alkaen klo 15.15 kuutosluokassa

Tervetuloa!

Terveisin pajanpitäjä Maarit Turtiainen kirjailija, toimittaja

( maaritturtiainen@live.se )


Ny webbaserad lärplattform Adelanet för grundskolan

Adelanet är skolans nya webbaserade lärplattform för kommunikation mellan skolan, eleven och dig som vårdnadshavare.
Där lägger vi ut information som till exempel veckobrev, omdömen, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och hemuppgifter.
Frånvarorapportering sker via lärplattformen.

Under menyvalet Elevkort kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se elevens frånvaro och status på de olika ämnena.

Om du inte fått inloggningsuppgifter ta kontakt med skolans kansli.

På skolans hemsida kan du lätt ladda ner manual för Adelanet grundskola vårdnadshavare.

Uusi oppimisalusta Adelanet peruskoululle

Adela on koulumme uusi helppokäyttöinen kommunikaatiokanava kodin ja koulun välillä.
Adelan kautta saat tietoa koulumme toiminnasta, löydät sivustolta mm. viikkokirjeet, arvioinnit, kehityskeskustelut, luokkablogit, muistutukset, ja kotitehtävät.

Valitesssasi vaihtoehdon Opiskelijakortti voit helposti ja selvästi nähdä oppilaan poissaolon ja tilanteen eri aineissa.

Poissaoloilmoitukset tehdään Adelan kautta.

Jos et ole saanut kirjautumistietojasi ota yhteyttä koulun kansliaan.


Mellanmål

Högstadieelever kan köpa mellanmål mellan kl 13.30 och 15.30 i vita salen för 10,-.


Information om förändring av maxtaxa

Den 29 januari 2018 kommer kommunfullmäktige besluta om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Det vill säga föräldraavgiften som vårdnadshavarna betalar.

Det innebär att inkomsttaket indexregleras och höjs till 46 080:-. per månad,

De ny avgiftsnivåerna hittar ni på Skolverkets hemsida Länk maxtaxa

Förändringen kommer att gälla från den 1 februari 2018. Maxtaxan gäller både för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om föräldrar har frågor om maxtaxan är de välkomna att vända sig till stadens Kontaktcenter på 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ny kontaktperson

Skolan har utlokaliserat ekonomitjänsterna till Credité Consulting.

Om du har frågor angående fakturor, kontakta Credité Consulting, 08-409 09 440.

Hemsida: http://www.credite.se/kontakta-oss/

Uusi yhteyshenkilö

Koulumme ekonomiapalveluista huolehtii Credité Consulting.

Jos teillä on laskutusta koskevia kysymyksiä, niihin vastaa Credité Consulting, 08-409 09 440.

Kotisivu: http://www.credite.se/kontakta-oss/


Ändra vistelsetid digitalt

Från 1 november ansöker du som förälder om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt behöver du inte längre meddela detta via blankett.

Du ansöker enkelt i e-tjänsten Min Barnomsorg. Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Så här gör du:

  • logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se
  • Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ruotsin radion Roketissa Tuomas Ojala tapaa joukon maailmanmatkaajia. Kolmos-nelosluokkalaiset Hilda, Noora, Leon ja Lara Tukholman ruotsinsuomalaiselta koululta kertovat lempimatkakohteistaan.

Ohjelman voit kuunnella tästä.


Så är maten på vår skola

96 av Stockholms 146 kommunala skolor deltog i undersökningen

Vår skolmat som kommer från Eiraskolan har prisats. Kolla in länkarna!

http://www.amica.se/eiraskolan

http://www.dn.se/UploadedImages/Skolmaten.pdf


Vår skola i media

Skolgården är ingen boplats - staden måste agera

Nu reagerar Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet mot att EU-migranter använder Sverigefinska skolans gård på Kungsholmen som sovplats och toalett.

Se SVT inslaget här: Skolgården är ingen boplats

Källa: www.svt.se

Ruotsinsuomalaisen koulun "Beliebers":ien haastattelu.

Ruosukoulussa kuri pysyy pitämättäkin (svensk text)

Enormt intresse för Sverigefinska skolan

Ruotsinsuomalaisen koulun suosio nousussa

Det finska försprånget