Gå till innehåll

Uppdaterad information från skolan gällande Coronavirus finns att läsa i Adelanet.


Välkommen till vår skola!

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet.
I värdegrundsarbetet har vi kommit fram till att respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.
Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.
Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.
Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.
Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska Skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Skolans mål

Skolans grundläggande målsättning är tvåspråkighet (finska, svenska) och tillhörighet i finsk, svensk samt sverigefinsk kultur. Vi har som övergripande mål att utveckla elevernas sociala kompetens samt deras möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, elevdemokrati samt integration av skolans olika verksamheter.


Hei kaikki oppilaat, opettajat ja vanhemmat

KIRJOITUSPAJAT PYÖRÄHTÄVÄT KÄYNTIIN!

Kulttuuriyhdistys Kulttuuri.se on järjestänyt koululla usean vuoden ajan kirjoituspajoja.

Syksyn aikana pidettiin viisi pajaa ja kevätlukukaudella pidetään myös viisi pajaa.
Pajoilla halutaan innostaa oppilaita käyttämään enemmän suomen kieltä. Niissä ei
ruodita kielioppia, vaan ruokitaan kirjoittamisen hauskuutta helpoilla harjoituksilla ja kehitetään suullista kerrontaa. Tunnelma pajoissa pidetään leppoisana ja innostavana.

Pajat pidetään koulunajan jälkeen ja niiden aluksi tarjotaan ilmaista välipalaa. 4-9
luokkalaisille tarkoitettuihin pajoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja ne ovat
maksuttomia. Pajapäivä on tortai ja pajat alkavat klo 15.15 ja loppuvat noin 16.30.

On vaikea löytää päivää mikä sopisi kaikille oppilaille, joten jos koulupäivä loppuu myöhemmin kuin 15.15, pajaan voi tulla vasta sitten.

Paikka Tean erikoisluokka kanslia kerroksessa.

Pajatorstait:
23. tammikuuta
13. helmikuuta
5. maaliskuuta
26. maaliskuuta
16. huhtikuuta

Terveisin pajanpitäjä

Maarit Turtiainen kirjailija, toimittaja ( maaritturtiainen@live.se )


Till elever, lärare och föräldrar

VÅRENS SKRIVARSTUGOR BÖRJAR!

Föreningen Kulttuuri.se har under flera år arrangerat skrivarstugor i skolan. I stugorna uppmuntras eleverna att använda mer finska, både skriftligt och muntligt.

Skrivövningarna är lätta och man sätter skrivlusten och det muntliga berättandet främst, inte grammatiken. Stämningen ska vara lättsam och trevlig.

Skrivarstugorna hålls efter skolan med start kl 15.15 i Teas specialklass på
kanslivåningen. Vi håller på till ca 16.30. Om skoldagen slutar senare än 15.15 kan man ansluta senare till stugan. Det behövs ingen anmälan, stugorna är kostnadsfria och det erbjuds på gratis mellanmål.

Vårens datum
23 januari
13 februari
5 mars
26 mars
16 april

VARMT VÄLKOMMEN!


Webbaserad lärplattform Adelanet för grundskolan

Adelanet är skolans webbaserade lärplattform för kommunikation mellan skolan, eleven och dig som vårdnadshavare.

Där lägger vi ut information som till exempel veckobrev, omdömen, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och hemuppgifter.
Frånvarorapportering sker via lärplattformen.

Under menyvalet Elevkort kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se elevens frånvaro och status på de olika ämnena.

Om du inte fått inloggningsuppgifter ta kontakt med skolans kansli.

På skolans hemsida kan du lätt ladda ner manual för Adelanet grundskola vårdnadshavare.

Oppimisalusta Adelanet peruskoululle

Adela on koulumme helppokäyttöinen kommunikaatiokanava kodin ja koulun välillä.

Adelan kautta saat tietoa koulumme toiminnasta, löydät sivustolta mm. viikkokirjeet, arvioinnit, kehityskeskustelut, luokkablogit, muistutukset, ja kotitehtävät.

Valitesssasi vaihtoehdon Opiskelijakortti voit helposti ja selvästi nähdä oppilaan poissaolon ja tilanteen eri aineissa.

Poissaoloilmoitukset tehdään Adelan kautta.

Jos et ole saanut kirjautumistietojasi ota yhteyttä koulun kansliaan.


Mellanmål

Högstadieelever kan köpa mellanmål mellan kl 13.30 och 15.30 i vita salen för 10,-.


Information om förändring av maxtaxa

Den 29 januari 2018 kommer kommunfullmäktige besluta om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Det vill säga föräldraavgiften som vårdnadshavarna betalar.

Det innebär att inkomsttaket indexregleras och höjs till 46 080:-. per månad,

De ny avgiftsnivåerna hittar ni på Skolverkets hemsida Länk maxtaxa

Förändringen kommer att gälla från den 1 februari 2018. Maxtaxan gäller både för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om föräldrar har frågor om maxtaxan är de välkomna att vända sig till stadens Kontaktcenter på 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ekonomi kontaktperson

Skolan har utlokaliserat ekonomitjänsterna till Credité Consulting.

Om du har frågor angående fakturor, kontakta Credité Consulting, 08-409 09 440.

Hemsida: http://www.credite.se/kontakta-oss/

Ekonomia yhteyshenkilö

Koulumme ekonomiapalveluista huolehtii Credité Consulting.

Jos teillä on laskutusta koskevia kysymyksiä, niihin vastaa Credité Consulting, 08-409 09 440.

Kotisivu: http://www.credite.se/kontakta-oss/


Ändra vistelsetid digitalt

Från 1 november ansöker du som förälder om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt behöver du inte längre meddela detta via blankett.

Du ansöker enkelt i e-tjänsten Min Barnomsorg. Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Så här gör du:

  • logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se
  • Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Ruotsin radion Roketissa Tuomas Ojala tapaa joukon maailmanmatkaajia. Kolmos-nelosluokkalaiset Hilda, Noora, Leon ja Lara Tukholman ruotsinsuomalaiselta koululta kertovat lempimatkakohteistaan.

Ohjelman voit kuunnella tästä.


Så är maten på vår skola

96 av Stockholms 146 kommunala skolor deltog i undersökningen

Vår skolmat som kommer från Eiraskolan har prisats. Kolla in länkarna!

http://www.amica.se/eiraskolan

http://www.dn.se/UploadedImages/Skolmaten.pdf


Vår skola i media

Ruotsinsuomalaisen koulun "Beliebers":ien haastattelu.

Ruosukoulussa kuri pysyy pitämättäkin (svensk text)

Enormt intresse för Sverigefinska skolan

Ruotsinsuomalaisen koulun suosio nousussa

Det finska försprånget