Välkommen till vår skola!

Vår skola har som målsättning att ge eleverna goda förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor inom olika områden. Därtill vill vi även ge eleverna bestående värden för livet.
I värdegrundsarbetet har vi kommit fram till att respekt för andra människor och deras åsikter är ett av våra grundläggande värden. Vi vuxna, som arbetar på skolan, visar med vårt uppträdande vad respekt för andra människor betyder i praktiken.
Vi vill också ge våra elever en demokratisk fostran. Som en del av skolans vardag visar vi exempel på detta i praktiken. Eleverna får också framföra sina åsikter om saker som rör skolan i skolans klass- och elevråd.
Vi strävar efter att fostra våra elever till jämlikhet mellan könen och mellan olika människor. Vi vuxna visar i olika vardagssituationer att alla människor är lika mycket värda.
Vår skola gör sitt bästa för att eleverna ska uppleva sin skolgång som meningsfylld och för att de ska känna arbetsglädje samt lust att lära. Vi tar därför med eleverna i planering och utvärdering av skolarbetet och ger dem ett ökat ansvar för sitt arbete med åldern.
Alla dessa grundläggande värden, som vi vill ge skolans elever i samverkan med föräldrarna, gör Sverigefinska Skolan i Stockholm till en bra skola. En skola där både elever och personal trivs. En skola som föräldrarna kan känna förtroende för.

Skolans mål

Skolans grundläggande målsättning är tvåspråkighet (finska, svenska) och tillhörighet i finsk, svensk samt sverigefinsk kultur. Vi har som övergripande mål att utveckla elevernas sociala kompetens samt deras möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, elevdemokrati samt integration av skolans olika verksamheter.


Lediga tjänster

Skolvaktmästare, förskolelärare …


Information om förändring av maxtaxa

Den 29 januari 2018 kommer kommunfullmäktige besluta om förändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i staden. Det vill säga föräldraavgiften som vårdnadshavarna betalar.

Det innebär att inkomsttaket indexregleras och höjs till 46 080:-. per månad,

De ny avgiftsnivåerna hittar ni på Skolverkets hemsida Länk maxtaxa

Förändringen kommer att gälla från den 1 februari 2018. Maxtaxan gäller både för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om föräldrar har frågor om maxtaxan är de välkomna att vända sig till stadens Kontaktcenter på 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Högstadiets provkalender våren 2018

(Klicka på bilden för att se den större.)


Ny kontaktperson

Skolan har utlokaliserat ekonomitjänsterna till Credité Consulting.

Om du har frågor angående fakturor, kontakta Credité Consulting, 08-409 09 440.

Hemsida: http://www.credite.se/kontakta-oss/

Uusi yhteyshenkilö

Koulumme ekonomiapalveluista huolehtii Credité Consulting.

Jos teillä on laskutusta koskevia kysymyksiä, niihin vastaa Credité Consulting, 08-409 09 440.

Kotisivu: http://www.credite.se/kontakta-oss/


Ändra vistelsetid digitalt

Från 1 november ansöker du som förälder om ändrad vistelsetid via e-tjänsten Min Barnomsorg.

Om du vill ändra heltid till deltid eller omvänt behöver du inte längre meddela detta via blankett.

Du ansöker enkelt i e-tjänsten Min Barnomsorg. Du hittar e-tjänsten och information om vistelsetid på stockholm.se.

Så här gör du:

  • logga in på Min Barnomsorg på stockholm.se
  • Under Placering hittar du Ansökning ändrad vistelsetid

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor eller behöver vägledning

Telefon: 08-508 00 508 eller forskola@stockholm.se


Skolan fyller 25 år!skolan25ar

Se och lyssna mer om firandet på Sisuradions sida

Parkour

 

 

 

 

 

 

 

 

Högstadiet festade med parkour!


Ruotsin radion Roketissa Tuomas Ojala tapaa joukon maailmanmatkaajia. Kolmos-nelosluokkalaiset Hilda, Noora, Leon ja Lara Tukholman ruotsinsuomalaiselta koululta kertovat lempimatkakohteistaan.

Ohjelman voit kuunnella tästä.


Så är maten på vår skola

96 av Stockholms 146 kommunala skolor deltog i undersökningen

Vår skolmat som kommer från Eiraskolan har prisats. Kolla in länkarna!

http://www.amica.se/eiraskolan

http://www.dn.se/UploadedImages/Skolmaten.pdf


Vår skola i media

Skolgården är ingen boplats – staden måste agera

Nu reagerar Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet mot att EU-migranter använder Sverigefinska skolans gård på Kungsholmen som sovplats och toalett.

Se SVT inslaget här: Skolgården är ingen boplats

Källa: www.svt.se

Ruotsinsuomalaisen koulun ”Beliebers”:ien haastattelu.

Ruosukoulussa kuri pysyy pitämättäkin (svensk text)

Enormt intresse för Sverigefinska skolan

Ruotsinsuomalaisen koulun suosio nousussa

Det finska försprånget


Hur var de’ här då?

Hur några av skolans före detta elever ser på sina skolår på Sverigefinska skolan i Stockholm idag, vad minns de egentligen av tiden här och var befinner de sig just nu i sina liv. Varje månad fram till sommarlovet kommer vi att få ta del av två före detta elevers tillbakablick på sin skoltid här hos oss.

Så här berättar Stefan H. Peltonen och Elise Klytseroff:

När lärare och föräldrar tjatade på mig under skolgången hade jag inte riktigt klart för mig vad det skulle ge.

Flera år senare har jag nu insett att allt jag gör och går igenom är för att göra mig till en klokare och bättre människa som alltid ska göra sitt bästa, i alla lägen. Tiden på SFS är ovärderlig eftersom jag lärt känna många vänner som jag även idag har kontakt med.

Idag jobbar jag inom den svenska Försvarsmakten på Norbottens Regemente I 19, Boden.

Stefan H. Peltonen 9B 2007

Det absolut bästa med Sverigefinska skolan är den familjära känslan och sammanhållningen som existerar mellan elever, personal och föräldrar. Att få ha samma klasskompisar i tio år ger vänner för livet och en trygg skolgång. Våra klassresor har gett mig fantastiska minnen av hur ett tjugotal vilda barn sitter i en buss påväg mot Kolmården och skriker rakt ut av lycka. Engagemanget från lärarna och föräldrarna som gjort dessa resor möjliga är beundransvärd och jag är oerhört tacksam för det.

Idag pluggar jag till civilekonom på Stockhoms universitet samt statskunskap på Uppsala universitet. Det jag tar med mig från min tid på SFS är finskan, vännerna och en hel del SISU!

Elise Klytseroff, 9B 2007